✅️رفع گرفتگی چاه فاضلاب
✅️رفع گرفتگی توالت فرنگی و ایرانی
✅️رفع نشتی لوله‌ ای شکسته
✅️رفع گرفتگی انواع لوله فاضلاب از قبیل حمام، توالت ،اشپزخانه ،پارکینگ و….
✅️برطرف کردن گرفتگی لوله های هتل‌ ها و رستوران ها
✅️بازکردن لوله فاضلاب شهری با فنر چاه بازکنی
✅️رفع گرفتگی لوله ‌ای سخت و سیمانی بدون نیاز به کنده کاری و خرابی با دستگاه ژنراتور برقی

call